Podaż i popyt – główny element ekonomii

cenyHandel i ekonomia ściśle wiążą się z podażą i popytem na towary oraz usługi, które oddziałują na siebie wzajemnie i są od siebie zależne. Podaż, czyli towary i usługi oferowane w określonej cenie i czasie do sprzedaży, natomiast popyt to zapotrzebowanie na dane towary i usługi. Na rynku pełnią bardzo istotne funkcje, głównym czynnikiem decydującym o wzroście popytu jest niska cena, jaką klient płaci za określony produkt. Duża konkurencja powoduje, że firmy prześcigają się w pomysłach na zdobycie potencjalnego odbiorcy, często oferują towary po obniżonych cenach, wyprzedaż wpływa na znaczny wzrost popytu na konkretny towar. Zapotrzebowanie na produkty, zależy również od sezonu, mody oraz dochodów społeczeństwa.

Klient pod wpływem reklamy, pragnący nie odstawać od współczesnych trendów wpływa na wzrost podaży na konkretny artykuł, telefon, ubiór itd.nie zwracając uwagi na wysoką cenę oferowaną przez przedsiębiorcę. Rosnące dochody poszczególnych jednostek społecznych wpływają na większe zapotrzebowanie na towary z wyższych półek, czyli stosunkowo drogie, jednak odznaczające się wysoką jakością. Ogromną zależność między podażą i popytem widać w koszcie produkcji wraz z jego wzrostem, zmniejszy się opłacalność, wytwarzanie nie przynosi pożądanych korzyści, a ilość oferowanego do obrotu towaru znacznie spadnie. Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku obniżenia kosztów produkcji. Gospodarka rynkowa jest silnie uzależniona od popytu i podaży, które praktycznie kształtują handel, wpływają na wielkość produkcji, ceny i silnie oddziałują na konkurencję.

Związki między popytem, podażą i ceną

  1. Jeśli popyt na dane dobro wzrośnie, to po pewnym czasie podaż tego dobra również wzrośnie (producenci zwiększą produkcje dobra na który występuje niedobór).
  2. Jeśli cena zostanie ustalona na zbyt wysokim poziomie dojdzie do wzrostu podaży danego dobra i spadku popytu na te dobro, ponieważ kupującym nie będzie się opłacał jego zakup.
  3. Jeśli cena danego dobra zostanie ustalona na zbyt niskim poziomie, popyt na nie wzrośnie a podaż spadnie, ponieważ producentom nie będzie się opłacało wytwarzanie danego dobra.

Przedstawione powyżej zależności cechują się dużym stopniem uproszczenia.

Źródła: www.dtgas-system.com.pl