Doświadczenie firmy pop...

Każdy kiedyś zaczynał – początki są najtrudniejsze, ale takie są koleje losu – trzeba budować swoją markę i klientelę od samego założenia firmy. Na pewno nie będzie na początku łatwo, ale upór i zdecydowanie popłacają, jeśli chodzi o dążenie do sukcesu. Im starsza...

Podaż i popyt – g...

Handel i ekonomia ściśle wiążą się z podażą i popytem na towary oraz usługi, które oddziałują na siebie wzajemnie i są od siebie zależne. Podaż, czyli towary i usługi oferowane w określonej cenie i czasie do sprzedaży, natomiast popyt to zapotrzebowanie na dane towary i...

Pozyskiwanie środków fi...

I. Jak napisać dobry wniosek o grant ( dotację ) ? Sam inteligentnie napisany wniosek o grant nie zagwarantuje finansowania, jednak jest to jeden z zasadniczych kroków w tym kierunku. Tak więc przystępując do pisania wniosku warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach: Należy...

Czy nadal kredyt we fra...

Według danych Związku Banków Polskich w 2005r. zadłużenie Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych wzrosło. Zadłużyliśmy się na ponad 22mld zł. Najwięcej chętnych przybyło na kredyty we frankach szwajcarskich . Dlaczego frank jest u nas tak popularny? Kilka lat temu EURO...

Przyczyny wdrażania sys...

Firmy decydują się na wdrożenie systemu jakości często z diametralnie różnych przyczyn. Przyczyny te zależą od specyfiki firmy, branży czy rynku. Gdy coraz więcej firm posiadała certyfikaty systemów jakości, specjaliści rozszerzyli listę korzyści jakie można odnieść z...

Kontrola jakości w Indi...

Kontrola jakości w Indiach oznacza poszukiwanie wszelkich niezgodności z przyjętymi normami w produkcji towarów. Niezgodności te mogą wynikać z różnych czynników. Jednym z nich może być czynnik ludzki. Ludzie często popełniają błędy, zwłaszcza, jeżeli produkcja dotyczy...

Normy w ISO : Pełnomocn...

Podane tu nazwy norm i daty wprowadzenia odnoszą się do norm ogólnych. Nazwy polskie noszą nazwę PN-ISO. Stan na dzień 1.01.2001 (Wizja 2000 została zatwierdzona 15.12.2000). ISO 9000 – „Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia” W trzech...

Sens unifikacji wyposaż...

Po co mieć jednolity sprzęt w całym środowisku? Przyczyn jest wiele. Ci którzy tak już mają, mogliby o tym opowiadać godzinami. Pozwólcie, że przedstawię pokrótce trzy najważniejsze – moim zdaniem – argumenty. I. Argumenty metodyczne Czy zdarza się tak, że w...