Podaż i popyt – g...

Handel i ekonomia ściśle wiążą się z podażą i popytem na towary oraz usługi, które oddziałują na siebie wzajemnie i są od siebie zależne. Podaż, czyli towary i usługi oferowane w określonej cenie i czasie do sprzedaży, natomiast popyt to zapotrzebowanie na dane towary i...

Pozyskiwanie środków fi...

I. Jak napisać dobry wniosek o grant ( dotację ) ? Sam inteligentnie napisany wniosek o grant nie zagwarantuje finansowania, jednak jest to jeden z zasadniczych kroków w tym kierunku. Tak więc przystępując do pisania wniosku warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach: Należy...

Czy nadal kredyt we fra...

Według danych Związku Banków Polskich w 2005r. zadłużenie Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych wzrosło. Zadłużyliśmy się na ponad 22mld zł. Najwięcej chętnych przybyło na kredyty we frankach szwajcarskich . Dlaczego frank jest u nas tak popularny? Kilka lat temu EURO...

Przyczyny wdrażania sys...

Firmy decydują się na wdrożenie systemu jakości często z diametralnie różnych przyczyn. Przyczyny te zależą od specyfiki firmy, branży czy rynku. Gdy coraz więcej firm posiadała certyfikaty systemów jakości, specjaliści rozszerzyli listę korzyści jakie można odnieść z...

Kontrola jakości w Indi...

Kontrola jakości w Indiach oznacza poszukiwanie wszelkich niezgodności z przyjętymi normami w produkcji towarów. Niezgodności te mogą wynikać z różnych czynników. Jednym z nich może być czynnik ludzki. Ludzie często popełniają błędy, zwłaszcza, jeżeli produkcja dotyczy...

Normy w ISO : Pełnomocn...

Podane tu nazwy norm i daty wprowadzenia odnoszą się do norm ogólnych. Nazwy polskie noszą nazwę PN-ISO. Stan na dzień 1.01.2001 (Wizja 2000 została zatwierdzona 15.12.2000). ISO 9000 – „Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia” W trzech...

Sens unifikacji wyposaż...

Po co mieć jednolity sprzęt w całym środowisku? Przyczyn jest wiele. Ci którzy tak już mają, mogliby o tym opowiadać godzinami. Pozwólcie, że przedstawię pokrótce trzy najważniejsze – moim zdaniem – argumenty. I. Argumenty metodyczne Czy zdarza się tak, że w...

Mieszkanie dla Młodych ...

Od jakiegoś czasu działa rządowy program Mieszkanie dla Młodych. Jak wiele tego typu inicjatyw szumnie oferuje wielkie możliwości, jeśli jednak przyjrzymy się mu bliżej okazuje się, że obwarowany jest szeregiem warunków, obostrzeń i wykluczeń. Kto więc może na nim...