Doświadczenie firmy pop...

Każdy kiedyś zaczynał – początki są najtrudniejsze, ale takie są koleje losu – trzeba budować swoją markę i klientelę od samego założenia firmy. Na pewno nie będzie na początku łatwo, ale upór i zdecydowanie popłacają, jeśli chodzi o dążenie do sukcesu. Im starsza...

Podaż i popyt – g...

Handel i ekonomia ściśle wiążą się z podażą i popytem na towary oraz usługi, które oddziałują na siebie wzajemnie i są od siebie zależne. Podaż, czyli towary i usługi oferowane w określonej cenie i czasie do sprzedaży, natomiast popyt to zapotrzebowanie na dane towary i...

Pozyskiwanie środków fi...

I. Jak napisać dobry wniosek o grant ( dotację ) ? Sam inteligentnie napisany wniosek o grant nie zagwarantuje finansowania, jednak jest to jeden z zasadniczych kroków w tym kierunku. Tak więc przystępując do pisania wniosku warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach: Należy...

Przyczyny wdrażania sys...

Firmy decydują się na wdrożenie systemu jakości często z diametralnie różnych przyczyn. Przyczyny te zależą od specyfiki firmy, branży czy rynku. Gdy coraz więcej firm posiadała certyfikaty systemów jakości, specjaliści rozszerzyli listę korzyści jakie można odnieść z...

Normy w ISO : Pełnomocn...

Podane tu nazwy norm i daty wprowadzenia odnoszą się do norm ogólnych. Nazwy polskie noszą nazwę PN-ISO. Stan na dzień 1.01.2001 (Wizja 2000 została zatwierdzona 15.12.2000). ISO 9000 – „Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia” W trzech...

Mieszkanie dla Młodych ...

Od jakiegoś czasu działa rządowy program Mieszkanie dla Młodych. Jak wiele tego typu inicjatyw szumnie oferuje wielkie możliwości, jeśli jednak przyjrzymy się mu bliżej okazuje się, że obwarowany jest szeregiem warunków, obostrzeń i wykluczeń. Kto więc może na nim...